Bucharest, Romania
office@evolvetoday.ro
+40 725 161 883
Follow Us
Image Alt

Politică de confidențialitate

 • Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, evolvetoday.ro (EVOLVE TODAY SRL – CUI RO35020469 | J40/11442/2015, denumita in continuare și “EVOLVE TODAY“) are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
 • Scopul colectării datelor în urma completării formularului online de contact este:
  • informarea Vizitatorilor cu detalii/aspecte cerute de aceștia despre Bunurile sau Serviciile EVOLVE TODAY;
 • Prin completarea datelor în formularul de cont, Vizitatorul/Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a EVOLVE TODAY și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus în paragraful al doilea.
 • Vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șos. Nicolae Titulescu, Nr. 1, București sau pe baza unui email expediat la adresa legal@evolvetoday.ro, în atenția EVOLVE TODAY, puteți, în mod gratuit, să cereți să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
 • Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șos. Nicolae Titulescu, Nr. 1, București sau pe baza unui email expediat la adresa legal@evolvetoday.ro, în atenția EVOLVE TODAY, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • Informațiile Vizitatorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • EVOLVE TODAY se angajează că va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizează toți Vizitatorii. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate mai sus.
 • Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Vizitator cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil, scris al EVOLVE TODAY.
 • Prin înscrierea în baza de date a Evolve Today, Vizitatorul/Clientul își oferă consimțământul expres (valabil pentru o perioadă nedeterminată) în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai EVOLVE TODAY: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii, în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Vizitator/Client și EVOLVE TODAY, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care EVOLVE TODAY poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc. Anual, se va trimite un e-mail prin care vă puteți retrage consimțământul cu privire la păstrarea în baza de date.

Dispoziții în conformitate cu GDPR
(General Data Protection Regulation) al U.E.

 • Tipul și sursa datelor colectate. Datele personale pe care EVOLVE TODAY le prelucrează sunt:
  • Date de identificare– Nume și prenume, email (date reținute de EVOLVE TODAY in urma completării formularului de contact sau aplicare CV pentru a putea reveni cu un răspuns/propunere/ofertă)
  • Alte date personale pe care compania le colectează direct de la Vizitatori/Clienți din interacțiunea cu compania și angajații și/sau partenerii săi.
 • În scopul personalizării produselor și serviciilor noastre, respectiv pentru a le adapta intereselor Vizitatorului/Clientului, avem posibilitatea de a preluca datele personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru acest demers, respectiv pentru comunicările și/sau prezentările de marketing, vom ține întotdeauna cont de opțiunile Vizitatorului/Clientului.
 • Durata de prelucrare. Datele personale ale Vizitatorului/Clientului sunt prelucrate pe tot parcursul colaborării/relației noastre de ordin contractual și, implicit, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor.
 • Drepturi suplimentare. Odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 (din 25.05.2018)Vizitatorul/Clientul beneficiază de drepturi adiționale, precum:
  • Dreptul la informare– Vizitatorul/Clientul poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării– Vizitatorul/Clientul poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în domeniu;
  • Dreptul la rectificare– Vizitatorul/Clientul poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor– Vizitatorul/Clientul poate obține ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost făcută în conformitate cu legea sau în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
  • Dreptul de opoziție– Vizitatorul/Clientul poate să se opună, în special, prelucrarilor de date care se întemeiază pe interesul său legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor– Vizitatorul/Clientul poate să primească – în anumite condiții specificate de lege – datele personale pe care le-a furnizat companiei EVOLVE TODAY sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul expres al Vizitatorului/Clientului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Dreptul de a depune plângere– Vizitatorul/Clientul poate să depună plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Drepturi suplimentare referitoare la prelucrările automate– Vizitatorul/Clientul poate să ceară și să obțină intervenția umană în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor persoanle (dacă o astfel de prelucrare are loc). Totodată, Vizitatorul/Clientul poate să își exprime punctul de vedere asupra acestui tip de prelucrare a datelor personale, iar în anumite cazuri, prevăzute de lege, poate să conteste decizia companiei de a utiliza metode de prelucrare similare.

Vizitatorul/Clientul poate să își exercite aceste drepturi prin contactarea companiei EVOLVE TODAY – prin procedura expusă mai sus – sau prin intermediul secțiunii de Contact regăsită la adresa evolvetoday.ro/contact

Documente utile:
The EU General Data Protection Regulation:
https://www.eugdpr.org
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Privacy policy for recruitment using Teamtailor

The service for handling recruitments and simplifying the hiring process (the „Service”) is powered by Teamtailor on behalf of Evolve Today („Controller” “we” “us” etc.). It is important that the persons using the Service („Users”) feel safe with, and are informed about, how we handle User’s personal data in the recruitment process. We strive to maintain the highest possible standard regarding the protection of personal data. We process, manage, use, and protect User’s Personal Data in accordance with this Privacy Policy („Privacy Policy”).

1. General

We are the controller in accordance with current privacy legislations. The Users’ personal data is processed with the purpose of managing and facilitating recruitment of employees to our business.

2. Collection of personal data

We are responsible for the processing of the personal data that the Users contributes to the Service, or for the personal data that we in other ways collects with regards to the Service.

When and how we collect personal data
We collect personal data about Users from Users when Users;

 • make an application through the Service or otherwise, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source such as Facebook or LinkedIn; and
 • use the Service to connect with our staff, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source such as Facebook or LinkedIn.
 • provides identifiable data in the chat (provided through the website that uses the Service) and such data is of relevance to the application procedure;

We collect data from third parties, such as Facebook, Linkedin and through other public sources. This is referred to as “Sourcing” and be manually performed by our employees or automatically in the Service.

In some cases, existing employees can make recommendations about potential applicants. Such employees will add personal data about such potential applicants. In the cases where this is made, the potential applicant is considered a User in the context of this Privacy Policy and will be informed about the processing.

The types of personal data collected and processed
The categories of personal data that can be collected through the Service can be used to identify natural persons from names, e-mails, pictures and videos, information from Facebook and LinkedIn-accounts, answers to questions asked through the recruiting, titles, education and other information that the User or others have provided through the Service. Only data that is relevant for the recruitment process is collected and processed.

Purpose and lawfulness of processing
The purpose of the collecting and processing of personal data is to manage recruiting. The lawfulness of the processing of personal data is our legitimate interest to simplify and facilitate recruitment.

Personal data that is processed with the purpose of aggregated analysis or market research is always made unidentifiable. Such personal data cannot be used to identify a certain User. Thus, such data is not considered personal data.

The consent of the data subject
The User consents to the processing of its personal data with the purpose of Controller’s handling recruiting. The User consents that personal data is collected through the Service, when Users;

 • make an application through the Service, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source as Facebook or LinkedIn, and that Controller may use external sourcing-tools to add additional information; and
 • when they use the Service to connect to Controller’s recruitment department, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source such as Facebook or LinkedIn.

The User also consents to the Controller collecting publically available information about the User and compiles them for use in recruitment purposes.

The User consents to the personal data being collected in accordance with the above a) and b) will be processed according to the below sections Storage and transfer and How long the personal data will be processed.

The User has the right to withdraw his or her consent at any time, by contacting Controller using the contact details listed under 9. Using this right may however, mean that the User can not apply for a specific job or otherwise use the Service.

Storage and transfers
The personal data collected through the Service is stored and processed inside the EU/EEA, such third country that is considered by the European Commission to have an adequate level of protection, or processed by such suppliers that have entered into such binding agreements that fully complies with the lawfulness of third country transfers (as Privacy Shield) or to other supplies where the adequate safeguards are in order to protect the rights of the data subjects whose data is transferred. To obtain documentation regarding such adequate safeguards, contact us using the Contact details listed in 10.

How long the personal data will be processed
If a User does not object, in writing, to the processing of their personal data, the personal data will be stored and processed by us as long as we deem it necessary with regards to the purposes stated above. Note that an applicant (User) may be interesting for future recruitment and for this purpose we may store Users’ Personal Data until they are no longer of value as potential recruitments. If you as a User wish not to have your Personal Data processed for this purpose (future recruitment) please contact us using the contact details in paragraph 10.

3. Users’ rights

Users have the right to request information about the personal data that is processed by us, by notifying in writing, us using the contact details below under paragraph 10 below. Users have the right to one (1) copy of the processed personal data which belongs to them without any charge. For further demanded copies, Controller has a right to charge a reasonable fee on the basis of the administrative costs for such demand.

Users have the right to, if necessary, rectification of inaccurate personal data concerning that User, via a written request, using the contact details in paragraph 10 below.

The User has the right to demand deletion or restriction of processing, and the right to object to processing based on legitimate interest under certain circumstances.

The User has the right to revoke any consent to processing that has been given by the User to Controller. Using this right may however, mean that the User can not apply for a specific job or otherwise use the Service.

The User has under certain circumstances a right to data portability, which means a right to get the personal data and transfer these to another controller as long as this does not negatively affect the rights and freedoms of others.

User has the right to lodge a complaint to the supervisory authority regarding the processing of personal data relating to him or her, if the User considers that the processing of personal data infringes the legal framework of privacy law.

4. Security

We prioritize the personal integrity and therefore works actively so that the personal data of the Users are processed with utmost care. We take the measures that can be reasonably expected to the make sure that the personal data of Users and others are processed safely and in accordance to this Privacy Policy and the GDPR-regulation.

However, transfers of information over the internet and mobile networks can never occur without any risk, so all transfers are made on the own risk of the person transferring the data. It is important that Users also take responsibility to ensure that their data is protected. It is the responsibility of the User that their login information is kept secret.

5. Transfer of personal data to third party

We will not sell or otherwise transfer Users’ personal data to third parties.

We may transfer Users’ Personal Data to;

 • our contractors and sub-contractors, acting as our Processors and Sub-Processors in accordance with our instructions, for the provision of the Service;
 • authorities or legal advisors in case criminal or improper behaviour is suspected; and
 • authorities, legal advisors or other actors, if required by us according to law or authority’s injunction.

We will only transfer Users’ personal data to third parties that we have confidence in. We carefully choose partners to ensure that the User’s personal data is processed in accordance to current privacy legislations. We cooperate with the following categories of processors of personal data; Teamtailor, who supplies the Service, server and hosting companies, e-mail reference companies, video processing companies, information-sourcing companies, analytical service companies and other companies with regards to suppling the Service.

6. Aggregated data (non-identifiable personal data)

We may share aggregated data to third parties. The aggregated data has in such instances been compiled from information that has been collected through the Service and can, for example, consist of statistics of internet traffic or the geological location for the use of the Service. The aggregated data does not contain any information that can be used to identify individual persons and is thus not personal data.

7. Cookies

When Users use the Service, information about the usage may be stored as cookies. Cookies are passive text files that are stored in the internet browser on the User’s device, such as computer, mobile phone or tablet, when using the Service. We use cookies to improve the User’s usage of the Service and to gather information about, for example, statistics about the usage of the Service. This is done to secure, maintain and improve the Service. The information that is collected through the cookies can in some instances be personal data and is, in such instances, regulated by our Cookie Policy.

Users can at any time disable the use of cookies by changing the local settings in their devices. Disabling of cookies can affect the experience of the Service, for example disabling some functions in the Service.

8. Changes

We have the right to, at any time, make changes or additions to the Privacy Policy. The latest version of the Privacy Policy will always be available through the Service. A new version is considered communicated to the Users when the User has either received an email informing the User of the new version (using the e-mail stated by the User in connection to the use of the Service) or when the User is otherwise informed of the new Privacy Policy.

9. Contact

For questions, further information about our handling of personal data or for contact with us in other matters, please use the below stated contact details; Evolve Today legal@evolvetoday.ro